මල්ටි මීටරය (බහු මානකය)


          මල්ටි මීටරය (බහු මානකය)
 Multi Metar
බහු මානකය යනු මල්ටි මීටරය යන්නයි. එය මගින් මිණුම් රාශියක් සිදුකරගත හැකි බැවින් මේය මල්ටි මිටරය ලෙස හදුන්වයි. එනම් වොල්ටීයතාවයන්, මිලි ඇම්පියර් හා ඇම්පියර් ප්‍රමාණයන් සහ ඔම් ප්‍රමාණයන් මැනීමට හැකි බැවින් මේවා මල්ටි මීටරය වශයෙන් හදුන්වයි. මෙය සොයා ගැනීමට පෙර ඉලෙක්ට්‍රොනික් කාර්මික ශිල්පීන් වොල්ට් මැනීම සදහා වොල්ට් මිටරයත්, ඇම්පියර් මැනීම සදහා ඇමීටරයත්, මිලි ඇම්පියර් මැනීම සදහා මිලි ඇමීටරයත්, ඔම් මැනීම සදහා ඔම් මිටරයත් බාවිතා කලේය.
නමුත් පසු කාලයේදී මෙම සියලු පරාස එකතු කොට සියලු පරාස මැනීමට හැකි ලෙස නිපදවිය. මල්ටි මීටරයේ බාහිර පෙනුම පහත පරිදි වේ.

 

                           පහලින් මල්ටි මීටර් ගැන ලියවුනු PDF ගොනු ටිකක් දාන්නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.
1. how-to-use-a-multimeter
2. mulimeter use
 තවත් දෙයක් තමයි අපි මල්ටි මීටරේ පාවිච්චි කරනකොට අමතක වෙලා ඔඕ වල තියෙද්දි වෝල්ට්(සම්පුර්න ලිපිය)
මනිනව මෙක කාර්මික ශිල්පීන්ට නිතර වෙනව එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මල්ටි මීටරේ පරිපථයේ රෙසිස්ටර් පිච්චෙනව එතකොට එ ප්‍රතිරෝදක වල අගය සොයාගන්න අමාරු වෙලාවල් එනව එකට උදවුවක් විදියට මම ඔයාලට දෙන්නම් මල්ටි මීටර් පරිපථ සටහන් හා රුප සටහන් ටිකක් පහත ලින්ක් වලින් එ ටික ඩවුන්ලොඩ් කර ගන්න.
1. Download

2. Download

3. Download

4. Download

මල්ටි මීටරයේ ක්‍රියාකාරීත්වය
      මල්ටි මීටරය බාහිර අග්‍ර දෙක පරික්ෂා කළ යුතු ස්ථානයේ තැබු විට එය අදාල පරාසය වෙත වෝල්ටීයතාවයක් ගමන් කරයි ඉන් පසුව ඒ හරහා ක්ෂේත්‍ර දගරය වෙත යවයි. ඒ අනුව ක්ෂේත්‍ර දගරය ගමන් කරයි.

     එවිට එයට සම්බන්ධ කටුව දගරායේ අර්ධ කවාකාර උත්ක්‍රමනයක් ඇති කරයි. ඉන් පසුව ක්ෂනිකව වයර ඉවත් කල විට නැවත ආපසු දුනු දෙ‍කේ බලයෙන් කටුව ආරම්භක ස්ථානයට පැමිනේ.