ඩීවීඩී ලෙන්ස් ක්ලීනිං DVD pick pu cleaning

DVD යන්ත්‍ර වල වැඩිපුරම දෝෂ මතු වෙන්නෙ පිකප් යුනිට් එකේ (ලෙන්ස්) ඉතින් එතකොට ලෙන්ස් එක අලුතින් දාන්න වෙනව ඉට කලින් ලෙන්ස් එක පිරිසිදු කරල බලන්න පුලුවන් පහත දිල තියෙන්නෙ එහෙම පිරිසිදු කරන ක්‍රමයක්. හැබැයි වැඩ කරන ලෙන්ස් එකක් නම් ගලවන්නෙ නැතුව ක්ලීන් කරන එක හොදයි.      (ඉතිරිය කියවන්න)
      තව ඔයාලත් දන්න ක්‍රම තියනවනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.
   
                  DOWNLOAD


යුටියුබ් විඩියෝත් තියනව මෙතනින් බලන්න පුලුවන්